Zamów wycenę

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, co następuje:

1.    Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:
MAGTRANS, 28 – 100 Busk o Zdrój, ul. Boh. Warszawy 116
Tel.: +48 41 370 46 00, e – mail: rodo@magtrans.eu

2.    Cele przetwarzania, podstawy prawne

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a.)    Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług / dostawę towarów na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
b.)    Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
c.)    Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
d.)    Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w ramach współpracy).
e.)    Ściągania należności na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).
f.)    Marketingu własnych produktów lub usług na podstawie:
•    art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy poprzez prowadzenie działań marketingowych).
g.)    Marketingu za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną:
•    art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w oddzielnie złożonym oświadczeniu),
•    art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody abonenta lub użytkownika końcowego do używania  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego).

3.    Odbiorcy danych osobowych

Będziemy udostępniać lub powierzać Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, wybranym podmiotom wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert  (w tym operatorom sms), gdy wyrazili Państwo na to zgodę, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

4.    Czas przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
a.)    w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
b.)    w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej - 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
c.)    w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń - 6 lat od zakończenia umowy,
d.)    w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg - 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
e.)    w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
f.)     w celach marketingowych - do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

5. Twoje prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:
•    prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
•    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
•    prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
•    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),
•    prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*; art. 9 ust. 2 lit. a RODO* oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
•    prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem, którego dane znajdują  się w niniejszej klauzuli informacyjnej. Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Administratora bądź wysyłając żądanie na adres e - maila Administratora ze wskazanego / przekazanego wcześniej w umowie adresu e - maila lub pisma podpisanego podpisem elektronicznym.

6. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże  odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa  dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

MAGTRANS

Główna Siedziba / Baza Transportowa

ul. Bohaterów Warszawy 116
28-100 Busko Zdrój

Potrzebujesz więcej
informacji?

Skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na Twoje pytania

+48 41 370 46 00 /

Formularz kontaktowy

Napisz do nas, a odpowiemy najszybciej jak to możliwe

To pole jest wymagane
Wpisz adres e-mail
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

W trosce o jakość

ISO 9001:2015

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dbałość
o satysfakcję klientów